บริษัท ปาสคาล อินเตอร์เทค จำกัด


95 ม.3 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 02-464-2533
โทรสาร: 02-463-4015
อีเมล: sales@pascal.co.th

ติดต่อเรา